logo

Egne hjul leveranser

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema

Tjenester

Vi er spesialisert på transport av kjøretøy på egne hjul samt på multimodal transport. For å sikre størst mulig grad av fleksibilitet i kjøretøytransport og forhindre kommunikasjonsproblemer i landene underveis, bruker vi grupper av sjåfører av ulike nasjonaliteter. Konseptet med å bytte sjåfør på lange strekninger underveis muliggjør maksimal fleksibilitet med hensyn til henting og garanterer optimal transport.

Sjåfører deltar på regelmessige treningsøkter som gir dem akkurat den forberedelsen de trenger for jobben.

Opplæring omfatter lokale forhold i de spesifikke regionene (inkludert bruk av snøkjetting, kjøring i fjellet, etc.) samt korrekt håndtering av alle dokumenter som følger med transporten (tollpapirer, kjøretøyets tilstandsrapport, etc.). Dersom spesiell tillatelse er nødvendig for overdimensjonert eller tung last, innhenter vi nødvendige godkjenninger på forhånd slik at transporten kan utføres uten forsinkelser. Hvis våre kunder ber om transport på null-kilometerbasis, laster vi kjøretøyene på passende spesialhengere og tar ansvar for den logistikken.