logo

Ro-ro sjøfrakt

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema

Tjenester

Three types of Transport - Air, Road and Sea

Multimodal transport er et annet område innenfor satsingsområdet for våre tjenester.

Vi har gode relasjoner med rederier og organiserer RoRo-forsendelser over hele verden.Vi håndterer alle nødvendige formaliteter (lastedokumenter, spesielle tillatelser og autorisasjoner for overdimensjonerte kjøretøy, etc.) på vegne av våre kunder og overvåker laste- og losseprosessen i havnene.

Vårt internasjonale nettverk og ekspertisen gjør at vi kan tilby full service fra én enkelt kilde.