logo

Fortolling

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema

Tjenester

Vi tilbyr både import- og eksportdokumenter i norsk og svensk tollsystem, norske transitteringer og utstedelse av EUR1 sertifikat.

Vi tilbyr fortolling av kjøretøy / kjøretøy med påbygg. Tollpapirene blir laget for utenlandske påbyggere som gir disse til sjåføren av bilen.

Siden papirene følger transporten hele veien fra oppstart til levering, vil kunden oppleve en rask og smidig grensepassering.

Lang erfaring med norsk import og eksport, EUR1 sertifikater og transittdokumenter, gjør at vi kan hjelpe deg med det meste.