logo

Kvalitet

Kontaktinformasjon

Kontaktskjema

Tjenester

Vi mener at kvalitet er en viktig faktor for økonomisk suksess og er forpliktet til kvalitet og profesjonalitet i alle oppgaver og domener.

Vi er opptatt av å bevare miljøet og bruke naturressurser økonomisk. Sikkerhet spiller en viktig rolle i effektiv forebygging av arbeidsulykker og helsefarer. Ved å konsekvent implementere våre egne terra-policyer, er vi i stand til å konsolidere våre kunde-/leverandørforhold.

Disse retningslinjene danner grunnlaget for våre økonomiske beslutninger. De lar oss reagere raskt og fleksibelt for å møte de økte kravene fra våre kunder. Den systematiske implementeringen av våre terra-policyer viser graden av forpliktelse vi føler overfor kundene våre.

Kundelojalitet fremmes av et effektivt kvalitetsstyringssystem. Vi har ISO 9001 og 14001 sertifikater. Dessuten handler vi i samsvar med våre kunders direktiver og fører oversikt over alle spesifikasjoner av hensyn til kvalitet og effektivitet.